FBA vừa thay đổi phí dịch vụ và đã được áp dụng chính thức vào ngày 15 tháng 2 năm 2019. Whitebox đã tổng hợp những thay đổi chi tiết về từng loại phí như dịch vụ của Amazon để các bạn có thể dễ dàng nắm bắt. Nếu bạn là một Amazon seller, cần phải xem xét kĩ các thay đổi vì các chi phí cho dịch vụ Fullfilment hay Dangerous Goods Fee có thể ảnh hưởng trực tiếp đến profit của các bạn.