Phí cho dịch vụ logistics của Amazon đang tăng lên

Cùng với sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của Amazon, phí dịch vụ logistics của nó cũng tăng lên trong những năm vừa qua. Trong năm 2017, tổng chi phí vận chuyển và chi phí fulfilment của Amazon lần lượt là 21.7 tỷ và 25 tỷ đô la, trong khi chi phí 10 năm trước chỉ là 2 tỷ đô la. Tỷ trọng của hai loại chi phí này chiếm tới 26.4% doanh thu thuần so với 10 năm trước chỉ là 16%.

Đối với hầu hết công ty, chi phí cho dịch vụ logistics trung bình chiếm từ 3% – 8% tổng doanh thu bán hàng. Đơn giản là với mỗi đô là bạn kiếm được, bạn phải trả cho chi phí logistics là 0.26 cent. Đối với Amazon thì khoản phí này đang tăng lên sau mỗi năm.

Tỷ trọng chi phí fulfilment và vận chuyển của Amazon

Amazon hiện đang vận hành các loại trung tâm fulfilment cũng như phân phối khác nhau ở Mỹ như các loại quần áo, giày dép và đặc biệt có thể phân loại theo các tiêu chí như lớn, nhỏ, không thể phân loại, hàng trả lại.

Tính đến năm 2019 Amazon có 139 cơ sở như vậy ở Mỹ, gấp ba số lượng các cơ sở khác trên toàn thế giới. [Xem thêm tại đây]

Tại sao chúng tôi muốn giới thiệu về chỉ số hiệu suất hàng tồn kho?

Giống như bất kì nhà bán lẻ nào, không gian bán hàng trong shop của bạn là hữu hạn. Chi phí bán hàng của bạn sẽ là tiền thuê cửa hàng và chi phí hàng tồn kho. Doanh thu của bạn phụ thuộc vào số lượng sản phẩm bạn bán được. Và lợi nhuận tất nhiên sẽ bằng:  Doanh thu – Chi phí. Khi bạn muốn cải hiện hiêu quả kinh doanh thì có nghĩa bạn phải làm mới hàng tồn kho của mình liên tục.

Để làm được điều đó, bạn cần phải phân tích doanh số bán hàng của mình một cách cụ thể: mặt hàng nào nên bán – mặt hàng nào không. Hãy tối ưu hóa số lượng hàng tồn kho bằng cách cắt giảm hàng tồn kho cho các sản phẩm bán chậm và loại bỏ các sản phẩm không bán được.

“Cách tối nhất để tăng điểm IPI và giảm thiểu chi phí lưu trữ FBA của bạn là giảm thiểu hàng tồn kho không hiệu quả và giữ lại cái hàng tồn kho có hiệu quả, mặt khác vẫn phải chắc rằng doanh thu đủ để bù lại số hàng tồn kho hao hut.” – Amazon Seller Central.

Có 4 yếu tố ảnh hưởng đến điểm IPI của bạn: 

A. Phần trăm hàng tồn kho dư thừa

Định nghĩa : Đơn vị hàng tồn có chi phí lớn hơn lợi nhuận bán hàng

Tỷ lệ này đo lường tổng chi phí thực hiện FBA so với tỷ lệ doanh thu và vốn để xác định chi phí cơ hội nếu dừng kinh doanh sản phẩm này. Các sản phẩm có giá trị thấp rất dễ bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ này.

B. Tỷ lệ tồn kho bị mắc kẹt

Định nghĩa : Đây phần trăm hàng tồn kho có trong kho nhưng không phải để bán.

Đây là một dạng chỉ số giá trị hàng tồn ngủ đông, nó chiếm không gian lưu trữ nhưng không có danh sách hoạt động nào.

C. Tỷ lệ đã bán

Định nghĩa: Tỷ lệ hàng tồn kho của bạn đã di chuyển so với tổng hàng tồn kho của bạn

Tỷ lệ này cho bạn biết được bạn đang nắm giữ quá nhiều hoặc quá ít giá trị hàng tồn kho so với doanh số hay không .

D. Tỷ lệ tồn kho

Định nghĩa : phần trăm hàng tồn kho có sẵn để bán trong 30 ngày so với doanh số thực tế trong 60 ngày. Tỷ lệ này dung để đo tốc độ bạn đang bổ sung hàng tồn kho trong 30 ngày so với tỷ lệ bán hàng thực tế trong 60 ngày để xác định các sản phẩm của bạn có thể hết hàng.

Amazon không cung cấp cách tính cũng như công thức tính của 4 chỉ số này  có nghĩa họ có quyền điều chỉnh trọng số của từng yếu tố.

Giải pháp ngay lúc này

Có một số biện pháp bạn có thể ngay lập tức thực hiện để giải quyết điểm IPI của mình nhưng đối với người bán bên thứ ba ở nước ngoài ngoại trừ Mỹ, cần phải thực hiện them nhiều việc.

1. Xác định các sản phẩm có tốc độ mua chậm

Phân tích hàng tồn kho của bạn bằng ASIN cho sản phẩm lưu lượng truy cập thấp từ đó xác định được sản phẩm nào đang có tốc độ “moving” chậm.

2. Xác định ASINs đang lưu trữ

Xác định tuổi của hàng tồn kho có tốc độ mua chậm và xác định sản phẩm nào lưu trữ trong hơn 90 ngày.

3. Cân bằng hàng tồn kho của bạn

Giảm hàng tồn kho của sản phẩm mục tiêu thông qua quảng cáo hoặc đẩy lùi hàng tồn kho để tăng doanh số.

Theo dõi chúng tôi trên Facebook tại đây và theo dõi bài đăng tiếp theo của chúng tôi về Giải pháp FBA cho Người bán Amazon bên thứ ba.